Home Loonadministratie
Loonadministratie PDF  | Print |

Wet- en regelgeving
Door regelmatig veranderende en complexe wet- en regelgeving is het voeren van een salarisadministratie vaak tijdrovend en ingewikkeld. Zelf de loonadministratie doen is een mogelijkheid, maar meestal alleen voor middelgrote ondernemingen efficiënt. Wij nemen graag de zorg voor de personeelsadministratie van u over tegen vaste prijzen per werknemer per maand. U kunt de loonstroken desgewenst digitaal ontvangen. Voor de online-loonverwerking werken wij de programmatuur van ADP.

Werkzaamheden
Wat u nog meer op het terrein van loonadministratie van ons mag verwachten is:
• het opstellen van arbeidsovereenkomsten
• begeleiding en advisering op het gebied van ontslagrecht
• het verwerken van de periodieke loongegevens van uw personeel
• het periodiek verstrekken van salarisstroken
• het opstellen van overzichten voor de afdracht loonheffingen
• het tijdig (elektronisch) aanleveren van gegevens aan de belastingdienst en andere uitvoerende instanties
• begeleiding en advisering ten aanzien van de aanvraag van mogelijke loonkostensubsidies
• het begeleiden van looncontroles door belastingdienst c.q. uitvoeringsinstellingen.

 
Designed by Reclamebureau C21